от Стив Пруит

Преди няколко години аз водех поклонение една събота вечер с един мой приятел в неговата църква. Ние бяхме в службата, когато аз започнах да чувам гласове от нашия монитор. Единственият човек, пеещ през озвучителната система, освен моя приятел и мен, беше съпругата ми. Когато службата свърши, ние сравнихме записите и осъзнахме, че всички сме чули гласовете. Единственото заключение, което можехме да си извадим, беше, че ангели са решили да се присъединят към нас за службата. Поклонението на небето беше нахлуло в поклонението на земята.

Водейки хваление в продължение на повече от 20 години, аз съм имал хора, съобщаващи, че са чували това, което те вярват, че са били ангелски гласове, по време на служби на поклонение. Други са съобщавали, че са виждали ангели. Едно такова съобщение дойде от една дама, която видяла един гигантски ангел, носещ се над хвалебствената група в неделя сутрин.

В Ефесяни 2:6 Павел пише, че Бог ни е направил да седим заедно в небесните места в Христос Исус. Забележете, че това не е просто една бъдеща надежда, а настояща реалност. Вие можете да гледате наоколо и да се чудите как това може да бъде небето (особено в пиковите часове на уличния трафик), но ако очите ни са отворени за едно по-висше измерение, ние ще се видим, седящи с Христос е небесата.

Има много случаи в писанието, в които обикновени хора виждат в небесното измерение. Нещо такова се случи, когато овчарите видяха и чуха ангелски същества да прокламират раждането на Христос. Стефан, мъченикът, видя Човешкия Син от дясната страна на Бог, а Исая видя Господ в Своя свят храм. Повечето от нас са склонни да гледат на небето като посока, когато всъщност то е измерение. Небето е навсякъде около нас. Бог не е път за някъде ей там. Той е сред нас в измерение, което не можем да видим с физическите очи.

Когато се покланяме, ние се присъединяваме към хиляди други сътворени същества. Ние сме само една малка част от творението, което се покланя на своя създател. Откровение 5:11-12: Тогава погледнах и чух гласа на много ангели около трона…и броят им беше десет хиляди и хиляди по хиляди, викащи със силен глас: Достойно е Агнето, което беше убито, да приеме мощ, богатства, мъдрост, сила, почит, слава и благословение.

Повече доказателство за това е документирано в Псалмите. Псалм 65:13 казва: Ливадите се обличат със стада и долините се покриват с жито; те викат от радост, а също и пеят. Псалм 96:12: Нека се весели полето и всичко по него. Тогава ще ликуват всичките дървета на гората пред Господа. Също и Псалм 98:7-8: Нека бучи морето и всичко в него, светът и неговите обитатели! Нека ръкопляскат реките, нека се радват заедно планините пред Господа.Псалм 148 ни дава списък с различни създания, на които им е заповядано да се покланят. Сред тях са ангелите, слънцето, луната, звездите, планините, хълмовете, животните и дърветата. Псалм 150:6 обобщава всичко това, казвайки: Нека всичко, което диша, да хвали Господа. Хвалете Господа.

Цялата вселена ехти с хвала и обожание към своя създател и ние имаме страхотната привилегия да се присъединим.

 

Превод: Емил Енчев
Редакция: Севдалина и Христо Христови