Чуй песента

Intro: || E A | % | % | E A E H7 ||
     E
Аз съм спасен/2, освободен,/2
          F#7 H7
аз съм спасен и изцелен!
     E   E7    A  Am 
Чрез Неговата смърт на кръста,
  Am7  E   H7  E-A-E-H7
аз съм спасен и изцелен!

    E
О, Сатана/2 е победен,/2
        F#7 H7
о, Сатана е поразен!
     E E7   A   Am 
Исус го победи на кръста,
  Am7 E  H7  E-A-E-H7
о, сатана е поразен!

     E
О, весел ден/2 и радостен,/2
           F#7 H7
когато идва Исус за мен!
    E   E7   A  Am
Тогава ний ще бъдем с Него,
 Am7 E   H7   E-A-E-H7 
когато идва Исус за мен!