от Дон Потър

20.03.04

В Матей 13:1-9 има една притча за един човек, който излезе да посее семе. Исус изговори това слово след като влезе в една лодка и се отдалечи от брега така че да може да посрещне тълпите. Исус започна този ден като отиде до морето и после седна. Мнозина се събраха около Него и в импровизирано събрание Той започна разказвайки една история. (вижте. Матей 13:3-9) След като каза притчата за сеяча, Неговите ученици дойдоха при Него и поискаха обяснение за това какво означава притчата. Исус разкрива нещо за Своето Царство в това обяснение, което чувствам, че е важно за по-внимателно разглеждане.

Когато някой чува словото на царството, и не го разбира, идва злият и открадва това, което е било посяно в сърцето му. Това е този, в когото семето е посяно край пътя. (Матей 13:19 (NAS))

Словото на Божието Царство

Очевидно е, че семето тук е словото на Божието Царство. Семената са тези, които трябва да паднат на земята и да умрат преди да могат да поникнат. Всичко това се случва без някаква човешка помощ. Ако човек се опитва да подпомогне този процес ще има мутация. Словото на Царството трябва да дойде до нас чрез Духа.

Когато Исус каза, “и не го разбира… ,” разбира означава да го събира в неприятелски ум. Това е използвано за воюващи страни или борби за разбиване. За да се сглоби в нашия ум, което буквално означава Бог да има власт над всичко, това ще изисква битка с главно съотношение. Ако тази битка спре скоро, тогава това, което разбирате за Царството ще бъде ограничено. Причината битката да спре скоро е обяснена в следната дума от този стих – “злият…” Това е преведено на гръцки като притискаща трудност, неприятност. Да бъдеш притискан и измъчван от трудности. Гръцкият език не нарича “злият” дяволът или Сатана, само споменава притискане чрез трудност. Господ казва, че битката да се разбере Царството е спряна скоро от притискащи трудности и неприятности. С други думи, моя бизнес ме възпира от това да разбера царството. Неприятностите могат ме възпрат от това да отида някъде с Господа.

Колко времена за молитва или за изучаване са били прекъсвани от неприятностите на ежедневния живот? Ако не е управлявано от Господа, дори моето усилие за църквата може да бъде притискащо усилие. Това са нещата, които ни възпират от това да разберем Царството. Резултата от ограниченото разбиране е ограничена сила.

Чувството на постижение

Аз написах тази статия на компютър. Компютъра ми помага защото прави неща за мен, които аз не владея (правопис, граматика, и т. н.). Всичката тази помощ е за да ми позволи да бъда по-творчески и да не се безпокоя за разбирането на правописа, граматиката или многото други неща, които ме възпират от това да усещам постижение.

Това е причината защо е изобретено електронното пиано. Ти можеш да свириш една нота с лявата ръка и цяла ритмична секция започва да свири перфектно. Без никакво учене или практика, ти можеш да имаш чувство за постижение. Въпреки че е забавно, нищо относно музиката няма да бъде разбрано когато свириш с часове с един пръст една нота.

Причината защо не съм отделил времето да се науча на правопис или да свиря на кийборд от началото е защото съм толкова зает с останалата част от моя живот за да го използвам опитвайки се да разбера нещо толкова основно като правописа.
Същото нещо може да се случи в църква. Ако някой ми казва седмица след седмица какво представлява Царството на Бог аз няма да имам нужда да го разбирам сам. Няма да имам нужда да търся Бог за отговорите, просто ще питам пастора за това, от което се нуждая.

Чувството за постижение е силно въздействие в съвременния свят, защото  научаването и разбирането са битки и изискват себе-дисциплина. Ние, които сме много заети, предшестваме този конфликт с благосклонно чувство на постижение. След време, чувството на постижение е всичко, към което се стремим. Ето как “злият” открадва семената на Божието Царство чрез притискащи усилия.

Човешка сила

Какво друго може да ме възпре от това да се хвана за словото на Царството на Бог?

А този в когото семето е посято на канаристите места е оня, който чува словото, и веднага с радост го приема; обаче, няма {здрав} корен в себе си, но е {само} привременен, и когато настане напаст или гонение поради словото, веднага отпада. (Матей 13:20-21 (NAS))

Канаристи места е взето от гръцката дума петродес, което идва от корена на думата “петра.” Всички знаем, че това означава скала, но метафората за петра е обяснена като, човек като скала, поради неговата твърдост и сила на душата. Ако словото на Божието Царство е прието от душевната сила на човека той ще го изгуби когато дойдат преследвания или бедствия като резултат от това слово. Аз знам, че съм се опитвал да разбера Бог с цялата ми сила и това не е извършило нищо. Едва когато позволих на Духа да ми покаже кой съм и кой е истинския АЗ СЪМ, тогава започнах да разбирам част от суверенитета на Бог.

Помнете, че цялата тази притча е метафора и Господ скри нейното значение от юдеите, но аз вярвам, че то е скрито и от нас, ако ние не Го търсим за отговор.

Разсейвания

Друг начин да пропуснеш Царството на Бог се намира в следващия стих.

А този в когото семето е посято между тръните, е човека, който чува словото, но светските грижи, и измамата на богатството заглушават словото, и той става безплоден. (Матей 13:22 (NAS))

“Грижа” е ключовата дума в този стих. Тя е свързана с безпокойство чрез разсейване, (което означава забавление), но е взета от коренна дума означаваща отделя. Колко пъти някакво забавление е било разсейване за теб и е служило да те отдели от Господа? Аз знам, че има времена когато се нуждая от някои разсейвания и облекчения от ежедневния ми живот. Господ се опитва да ни покаже тука, че Той е разсейването, от което се нуждая в моя живот. Той е целия чудноват свят, от който ние някога ще се нуждаем. Ние действително се нуждаем да бъдем разсеяни от нашия живот, а не от Господа.

Исус продължава казвайки, че измамата или заблудата на богатствата ще задушат словото на Царството. Помнете, че богатствата означават изобилие от притежания. Да имаш ценен боклук е по-лош проблем отколкото богатства. Всички тези неща са причини властта на Бог да не се разбира или дори действително да не се вярва. Ако всички ние истински вярваме в Божия суверенитет  ние няма да се съмняваме дори и един ден.

ДОБРА ПОЧВА

Исус завършва тази притча с най-простото изявление, което може да бъде направено и хората, които слушаха бяха толкова объркани колкото сме и ние дори след като Той обясни това.

А този в когото семето беше посято на добра земя, е човека, който чува словото и го разбира; който действително дава плод, и принася, кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет. (Матей 13:23 (NAS))

Този, който разбира е този, който завършва битката за да разбере и да схване, дори по много силен начин, Царството на Всемогъщият Бог (Матей 11:12). Какво е плода на Царството? Покорството на Бог е плод и това може да нарасне до 30, 60 и 100-кратно.

След като прекарах години водейки хваление и записвайки Си Ди-та, които изглеждаха да благославят много животи, Господ ми говори чрез един пророк и каза, че няма плод в моя живот. Аз вършех много християнска работа, но не давах никакъв плод. Шокиран от това аз исках да зная какво се има предвид под плод. След известно време на молитва и просене на прощение, аз открих, че плода действително е покорство на Бог.

Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си. (Йоан 13:34-35)

За мен да се подчиня на Бог, трябваше да се науча да обичам. Аз си мислех, че всички ще ме виждат като обичащ, ако правя Си Ди-та и водя хваление. И всички го мислеха – с изключение на Бог.

Понеже използваш дарбите, които Господ ти е дал за да вършиш добри дела, това не означава, че си се научил да обичаш. Ако си ученик на Исус и не можеш да бъдеш ясно видян от всички, тогава има добра възможност любовта да не е явна в теб.

И Той каза, “Как да изобразим Божието царство, или с каква притча да го представим?” {то е} като синапово зърно, което, когато се посее в почвата, въпреки че е по-малко от всичките семена, които са под почвата, обаче когато се посее, расте и става по-голямо от всичките градински растения, и пуска големи клони; така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици.” (Марк 4:30-32 (NAS))

Няма съмнение, че семето на любовта започва като малко, но има потенциала да стане най-голямото нещо в твоя живот. Когато веднъж порасне напълно тя ще снабди сянка и почивка за другите.

 

Превод: Емил Енчев