Чуй песента

(King Of Glory – Jesus Culture

Intro: ||: Dm | C | Dm | C :|| - разложено 
||: Dm | C | Dm | C :|| - здраво
|| Dm | % || - тихичко

   Dm       Bb
От слънцето по-ярък Си,
      F
Исусе, Ти славен Си,
     Am
толкова славен Си
 Dm        Bb
Очите Ти като огън са, 
      F
Исусе, Ти славен Си, 
     Am
толкова славен Си 

           ' ' ''
Rif || Dm | Bb | Dm | Dm Bb C || 

Dm      Bb 
Цар на слава, тъй прославен
Dm      Dm Bb  C 
Цар на слава ний Те хвалим

 

 Dm        Bb 
Като поток е Твоят глас,            
     F
Исусе, Ти мощен Си,      
    Am
толкова мощен Си
  Dm         Bb
Зведите са в Твоите ръце,
     F 
Исусе, Ти мощен Си,
    Am
толкова мощен Си 

Dm      Bb 
Цар на слава, тъй прославен 
Dm      Dm Bb  C
Цар на слава ний Те хвалим

Dm      Bb 
Цар на слава, тъй прославен
Dm      Dm      C
Цар на слава ний Те хвалимe