Чуй песента

Intro: ||: G#m E | H F# | G#m E | H F# :||

G#m     E   H  F#    G#m E
  Не ме е грижа какво говорят за мен
 H    F#
няма проблем 
G#m     E   H   F#     G#m E
  Не ме е грижа какво си мислят за мен
     H    F#
ще разберат един ден

G#m E  H  F#   G#m 
  Обичам и следвам Теб 
  E   H  F# G#m
живот Си за мен
     E    H   F#
Аз ще се моля в Словото Ти 
G#m   E      H    F#
ще Те следвам през всичките дни

||: G#m E | H F# | G#m E | H F# :||
G#m     E    H     F# 
  Не ме е грижа какво струва ми
  G#m    E    H     F#
Ти даде ми всичко и следвам аз Теб
G#m   E    H    F#
Нищо не може да ме отклони
  G#m    E    H    F#
каквото и да става аз ходя със Теб

G#m E  H  F#   G#m
  Обичам и следвам Теб
  E   H  F# G#m
живот Си за мен
     E    H   F# 
Аз ще се моля в Словото Ти
G#m   E      H    F#
ще Те следвам през всичките дни

H  E H   F#    H   E G#m E
 Всеки, всеки ден със Теб, всеки/2

||: G#m E | H F# | G#m E | H F# :||