БЕЛЕЖКА: Това е продължение на статията „Музикант с власт част 1,” за написването на която бях насърчен от други хвалебствени лидери и музиканти. Моята надежда е да донеса повече яснота по този предмет и дори да събудя духовете на тези, които или са се скрили, или са толкова заети да чуят Божия призив.

След няколко разговора с други лидери на хваление, и чувайки техните реакции за първата статия Музикант с власт, аз знаех, че трябва да направя още малко крачки и да отида малко по-дълбоко в този предмет.

Да преговорим първата статия: в нея аз обясних, че има власт, която ще бъде освободена върху някои музиканти, и тази власт е способна да променя живота и сърцата на хората (1 Царе 10:5-6); да освобождава тези, които са измъчвани от демони (1 Царе 19:15-16); и може да бъде защита за помазаните цели на Господа. (1 Царе 19:20-21) Този вид власт беше върху музиканта, който беше повикан да свири за пророк Елисей. (4 Царе 3:15) Музикантът и неговата власт направи възможно за Елисей да чуе слово от Господа относно битката, в която Израел щеше да влезе. Този вид власт е особено под ръка, когато водите хваление, когато Божието присъствие е много по-явно, когато разсейванията на дявола са  прогонени от залата. Ако можете да чуете това?! Бог винаги присъства и разсейванията на врага са тези, които ни пречат да осъзнаем Неговата близост. Музикантът с власт може да разчисти тези разсейвания, оставяйки хората способни да преживяват Неговото присъствие. Тогава те могат да изберат да влязат в това присъствие.

[Бележка: забавление се превежда разсейване или развлечение или отклонение. Ако забавлявате събранието докато водите, тогава вие ги разсейвате от Бог.]

Това, с което искам да продължа, са няколко предупреждения относно клопките, които ще държат един музикант от това да ходи в тази власт и отговорностите, които идват с всеки духовен дар или сила като тази.

ЗАЩИТА

Едно такова предупреждение се намира в 1 Царе 19:20-21, когато Давид е обграден от музиканти, които бяха под пророк Самуил. В този случай имаше повече от музикант с власт. Aз вярвам, че идва денят, когато различни музиканти ще се събират при необходимост и ще знаят, че те имат наредена от Бог цел да покрият хората – църква или дори град, чрез хваление, пророчески и с власт. Това ще изисква всички музиканти да бъдат способни да отговорят на звуците на небето и да направят най-доброто от себе си, за да ги възпроизведат, както Духът ги води. Очевидно е включено дисциплиниране и това е основано на духовно дисциплиниране, а също и на умение. Научаването да се чака Господа и да се слушат Неговите инструкции, е един от ключовете да се направи това. Пророците, в тези случаи, бяха там, за да инструктират в дисциплинирането да се слуша гласа на Господа. Отделният музикант трябваше да има достатъчна себе -дисциплина, за да стане силен в своя инструмент, както и да се покорява на Духа, когато се е научил да Го чува. Необходими са инструкции в Духа, както и в естественото, за да се движим във власт.

Аз вярвам, че Господ отваря врати или портали за истинско откровение и сила, които да се излеят на земята. Той също поставя портиери или наблюдатели на порталите, за да няма никакво замърсяване на всичко идващо през тях. Това не е съвършена система и аз не пиша, за да подметна, че имам всичко това. Аз съм имал тези зървания и копнея за повече. Най-добрият начин да опиша, което имам предвид, е като разкажа за себе си.

Веднъж водех хваление на една конференция и жена ми и аз можехме да усетим, че нещо назряваше в Духа. Точно преди това ние основахме танцова група, които имаха много хореографски движения, и искаха позволение да бъдат на платформата по време на хвалението. Те имаха знамена и флагове и други неща за хваление в движения. Аз обикновено съм отворен за танцуване и съм виждал някои чудесни неща да се случват в Духа чрез тези, които носят помазание за движения. Обаче, жена ми усещаше, че тази вечер трябваше да бъдем внимателно нащрек, тъй като Господ имаше нещо, което иска да извърши на тази конференция. Жена ми също знаеше, че когато някой дойде на платформата, докато водя хваление, аз бързо ще отстъпя. Това единствено означава, че  не съм достатъчно уверен да вярвам, че това, което върша, е напълно от Бог. Резултатът от разговора беше да чакат или аз, или жена ми да ги пуснем на платформата. Те се съгласиха и казаха, че ще уважат това.

Когато хвалението започна, аз усетих някакъв тежък грях в духа и знаех, че трябва да минем през това чрез реална връзка с хората и Духа. Точно когато цялата тежка работа беше извършена и ние влязохме в Духа, танцьорите изскочиха на сцената и започнаха да танцуват и да развяват многото знамена, които имаха, като насърчаваха хората с викове. Аз започнах да давам слово от Господа по време на песента, която свирехме, но нямаше спиране на това, което ставаше. Те викаха, развяваха знамената и насърчаваха тълпата да се присъедини. Когато всичко се успокои, говорителите дойдоха и движението на Господа свърши. Много други добри неща се случиха тази вечер, но това, което Господ освободи чрез този специфичен портал, беше преодоляно.

Ако разбирах властта на Духа по-добре и не бях толкова заинтересован за това да изглеждам приятен, можеше да запазя това отваряне по-добре. Аз знаех предварително, още когато танцьорите искаха да излязат на платформата, че това не беше правилно за тази вечер. Все пак не исках никой да си мисли, че бях лаком за платформата и имах нужда от цялото внимание върху мен. Така че в моя страх от човек, аз не успях да бдя за портата, която Господ ми даде.

[Просто като напомняне. Когато сте поканени да водите хваление някоя вечер или всяка неделя, когато хвалението започне, лидерът на хваление е този, с когото Господ ще говори. Това е управлението на Бог и Той няма да го промени. Това не означава, че лидерът ще се покори на това, което чува, но това означава, че той е лидерът. Някой, различен от главата на църквата или конференцията, скачащ на платформата, за да ви помогне да Духа, почти винаги угася това, което Духът прави или ще прави.]

СКРИВАНЕ

Тези музиканти с власт обикновено са скрити и ще стоят така, докато Господ ги повика от техните скривалища. Това не означава, че те не свирят точно сега, но че тяхната власт е скрита. Както музикантите, които следваха пророк Самуил, те прекарваха повечето от времето си в присъствието на Бог, служейки Му, докато бяха обучавани от Самуил. Вижте тази специфична част от дефиницията на пророка, взета от Стронг.

В множествено число наби’ (пророк) се използва за някой, който не функционира като Божий мундщук. Във времето на Самуил имаше мъж, които го следваха. Те обикаляха, хвалейки Бога (често с песен), и се опитваха да раздвижат хората да се върнат към Бога (1 Царе 10:5, 10; 19:20). Последователите на Илия и Елисей се оформили в групи, за да помагат и/ или да се учат от тези учители. Те били наричани синовете на пророците (3 Царе 20:35). Използвана в този смисъл, думата наби’ означава спътник или последовател на пророк.

Едно от най-доброто време за обучение, което имам, е, когато прекарвам време с Божиите пророци. Моето взаимоотношение и приятелство с хора като Боб Джоунс е събудило изцяло ново разбиране за слушане на Духа. Неговото разбиране на писанието и способност да чака Господа е било повече от вдъхновение за мен. Ако си хвалебствен лидер или музикант от хвалебствен тим, аз те насърчавам да се запознаеш с истински пророци на Бога. Те рядко се самопровъзгласяват, но са назначени от Бог и тяхната духовна власт е очевидна. Това, което те пророкуват, става наистина и техният начин на живот ще демонстрира тяхното ходене с Бог. В края на краищата ние всички сме последователи на единствения Пророк на име Исус, а това взаимоотношение е едно от най-важните. Човешките пророци могат да ви помогнат да получите взаимоотношение с Него и да ви помогнат да чувате и да се покорявате на Духа. (вижте 2 Летописи 20:20)

ЛЕВИТИ

Отделих малко време в моята книга „Да се Изправиш пред стената”, обяснявайки, че днес все още има Левити. (вижте Еремия 33:20-22) (Аз вярвам, че това включва юдейски и не-юдейски левити.) Припомням, че левитите бяха слугите на Бог и вършеха много помощни служби за Господа, включително и хваление. По никакъв начин не казвам, че музикантите заместват еврейското племе, наречено Левий. Обаче, има християнски музиканти, които играят роля в службата на църквата. В тази роля на службата те вършат това, което свещениците и левитите вършеха някога. Това служение на Господа няма да престане без значение колко хора идват до познаване на Исус или се предават.

Една от отговорностите на левитите и свещениците от Стария Завет беше да учат хората на разликата между свято и нечестиво: чисто и нечисто. (Езек.44:23) Свято означава свещено или осветено, а нечестиво (в този стих) означава нещо, което се използва за обща употреба или оголено. Нечестиво може да означава да опетниш себе си като проститутка, омърсяване и да оскверниш нещо. Но в Езекийл това означава обща употреба в повечето случаи. Всичко това трябваше да бъде учено от свещениците и левитите.

Имайки това предвид, въпросът е кога един хвалебствен лидер е готов да научи разликата между свято и нечестиво? Това става, когато е спрял да осквернява нещата на Бог и е призовал Святия Дух да започне духовно очистване в неговия живот. (Мал.3:1-2) Това звучи достатъчно просто. Всичко, което е необходимо, е да се покая от моите похоти и себична амбиция, и съм в силата и властта. Не съвсем. Господ ни поддържа няколко стъпки, за да наблюдава какво сме научили, и да види въздействието, което това ще окаже  върху тялото на Христос.

Всеки музикант, който се надява да ходи в някаква власт и да поучава Божието слово, трябва да дойде до познаване на Господа и на Неговото слово по дълбок траен начин, както Той учи чрез помазанието, което дава. Същото това помазание ще ви учи да пребъдвате в Него, а всичко, което ви учи обратно на това, е фалшиво. (1 Йоан 2:27)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ако сте музикант и чувствате, че това е призивът на вашия живот, вървете пред Господа и Го молете да освободи пречистващия огън, който е необходим, за да ви заведе там. Уверете се, колкото можете, че това е призив от Бог. Ако назначите себе си за авторитет, вие можете да бъдете този, който довежда демоните до себична амбиция или борба. Не правете никакви себеповишения или прокламации относно това. Само позволете на Святия Дух да ви открие къде и кога Той иска да се освободи това помазание.

Припомнете си пророците/ музиканти, които бяха ученици на Самуил. Те прекарваха цялото си време, ходейки след Господа и учейки се от Самуил, както прави един ученик. Ако сте неохотни или просто вярвате, че не можете да имате времето да бъдете ученик на Исус, тогава няма да има силно освобождаване на власт. Ако си измисляте някаква власт, която нямате, врагът ще постигне своето си във вас.

Трябва да има яснота в това, което един музикант учи (1 Коринтяни 14:9); в звука, който те правят (1 Коринтяни 14:8) и живота, който живеят пред Господа. Музикантът може да избере да има този начин на живот или Господ може да ви помогне с очистване на вашата жертва на хвала. (вижте Малахия 3:1-4)

Хвалението е почти единственият начин да се говори на сърцето. Причината, хвалението да играе такава голяма роля, е проста: Бог обитава в него (Псалм 22:3) и то затваря устата на врага. (Псалм 8:2) През следващия сезон ще има голямо съживление. Много млади хора ще дойдат до познаване на Исус. Заедно с това обновление ще бъде освободен музикантът с власт. Той ще осигури яснота за пророците да чуват; защита за Божиите цели да вървят напред безпрепятствено; и способността да се променят човешките сърца чрез просто свирене в Духа. Нека Бог да има милост към всички нас, докато ние се опитваме да открием истинския призив за нашия живот.

 

Дон Потър, 2005
Превод: Емил Енчев
Редакция: Севдалина и Христо Христови