Забелязвали ли сте някога как някои хора просто изглежда да имат власт над техния дар или способност да свирят на своя инструмент? Някои певци имат същата власт когато просто отворят устата си да пеят. Това изглежда, че работи в спортовете, изкуствата, и обикновения живот, ако отделим време да го забележим. Познавах един дърводелец, който беше толкова спокоен с чука и триона, че изглеждаше, че беше роден за тях. Ние понякога казваме за тези хора, „Те имат усещане за това,” или „Те имат естествен дар.” По необясним начин когато някой има усещане за музиката или някое друго изкуство те понякога са споменавани като авторитет в областта. Това се различава от всезнайковците, които просто претендират да са авторитети за неща. Ако искате да знаете вътрешните работи на футбола, питайте професионален играч. Ако искате да знаете за танцуването питайте някой, който е танцувал дълго време и т. н. От друга страна, ако някой просто е практикувал някаква форма на изкуство дълго време, те могат да бъдат считани за авторитет, но това е различно от тези, които са родени с даден от Бог дар или способност. Тези хора трябва само да употребят себе си и ще изпъкнат далеч над всички други в същата област. Обикновено това е субективен фактор за сериозна завист и дори саботаж за тези с това благословение в техния живот. Ако тези хора надживеят ревността и завистта, те могат понякога да се събудят за да осъзнаят, че може би има по-велика причина за тази естествена способност от просто забавление. С всичко това искам да кажа, че има служители, които носят способността да изместват демоничното и да правят да млъкне устата на обвинителя, но много от тях или използват този дар за забавление, или твърде много се страхуват да ходят в това призвание. Във времената, които предстоят, нуждата от духовна яснота ще бъде важна. Музиканта с власт ще бъде един инструмент в Божиите ръце, за да прочисти разсейванията, да измести демоничните влияния от залата, и главно да направи път за пророческия поток. Всичко  това звучи вълнуващо, но преди да отида в частта за властта, нека да ви покажа какви дарби и способности имам предвид, които ще играят роля в това.

ДАРОВЕ И СПОСОБНОСТИ

На английски дарът е подарък или принос. Способността е дарба или умение и може да бъде наречена талант. На гръцки, „способност” означава власт или сила, чудотворна сила; сила намираща се в нещо благодарение на неговата природа. Това е гръцката дума „дунимус,” която е думата описваща силата да се извършват чудеса като Исус. „Дар” на гръцки е „харизма” и това означава извънредна сила; това съответства на силата на божествената благодат. „Власт” означава сила, право, влияние и на гръцки означава сила на решение, свободата да се  върши това, което е угодно на някой; физическа или умствена силова способност или сила. Факта, че всички тези думи означават почти едно и също нещо, ми показва, че за да ходиш в дадена от Бог власт ти първо ще бъдеш надарен или способен да извършиш това, което Господ е избрал за тази власт на влияние. Винаги съм мислел, че дарът на музиката е невинен и безвреден и повечето талантливи хора са прекарали живота си опитвайки се да накарат други хора да разпознаят този дар. Разбира се това разпознаване никога не носи отговор като защо Бог ти го е дал. Славата или богатствата могат понякога да те отвлекат доста далеч, че да не те е грижа за какво е дарът и да те държат насочен към безпокойство за съдбата. Но с всичко това в ума аз никога не съм мислел, че този талант е бил опасен за някой освен за мен. Сега виждам, че той е не само опасен, но способен да избута назад демони, да запази Божието помазание, да призове хора обратно в тяхното място в Господа и да отвори небесата така че пророческото да може да тече свободно. Това обяснява пречистващия огън и сапуна на тепавичаря, за които се говори в Мал.3:3. Този вид власт трябва да бъде осветена за Господа. Всичко това може да изглежда твърде невероятно за вярване много по-малко виждано какво могат някои музиканти да правят с тази сила. Въпреки това Господ освобождава това влияние върху някои служители и моята надежда е, че те няма да пропуснат тази възможност да чуят призива от Царя.

КЪДЕ Е ВЛАСТТА?

После той извика 12-те Си ученика, и им даде сила и власт над всички дяволи, и да лекуват болести. Лука 9:1 (KJV) Чувствам, че мнозина са се чудили къде е властта и силата, която Исус даде на Своите ученици. Въпреки че сме видели малка мярка на сила и власт върху тези, които вярват, за по-голямата част мнозинството вярващи не чувстват, че за тях има сила, в която да ходят. Ранната църква се страхуваше да проповядва, че дарбите имат сила, защото имаше само малко проявления на това. Те по-късно направили доктрина, за да нагодят тази идея. Това е твърде дълъг предмет за да говорим тук, но аз вярвам, че когато истинските служители напуснат своето място да свирят пред Господа и започнат да се опитват да живеят със своите дарби, се загубва мярка на духовна яснота и с това бавно се намалява и силата. Идеята за безценна сила и власт идва до своя край.

Но има повече за идеята за сила и власт отколкото просто да се очаква това да се случи автоматично на някой, който е спасен. Частта от това писание в Лука, която се изплъзва незабелязано е „Неговите ученици.” Тези, на които Исус даде сила и власт бяха тези, които Той призова при Себе Си и после ги направи ученици за три години. След много изпитания и грешки и наблюдаване на чудесата, които Исус вършеше точно пред тях, Той каза, „Давам ви сила и власт над всички дяволи…” Това изглежда като че искаме да бъдем спасени и в следващата минута започваме да възкресяваме мъртвите. Учениците имаха силно взаимоотношение с Исус и от това взаимоотношение Той им повери удивителна, но свещена сила и власт. Същото ще бъде и днес. Усещам, че има призив излизащ точно сега за някои (не всички) музиканти и хвалебствени лидери да се отделят за Господа за определен сезон. Причината е да се развие взаимоотношение с Господа, което ще даде на служителя влияние в небесата. Веднъж установено, ще има яснота в Духа около този служител и ползата ще бъде главно за пророческото и за всеки, който слуша. В моя живот, трябваше да гледам към стената докато можех наистина да усещам Неговото присъствие. Господ трябваше да ме вземе от това да водя хваление и да ме постави на тихо място за достатъчно дълго време, за да мога да Го чувам и да усещам това, което Той казваше. Ако всички не отделим време да имаме взаимоотношение с Господа, няма да има никаква истинска власт или някаква истинска промяна в църквата. Ние просто ще се движим както обикновено и няма да виждаме нищо от служението, което идва. Позволете ми да се опитам да ви дам малко история върху този предмет.

ПРОРОК/МУЗИКАНТ

Открих нещо интересно един ден когато изследвах думата „пророк” на гръцки. Аз се опитвах да открия връзката между пророка и музиканта. Учебната библия Zodhiates Greek/Hebrew Key споделя дефиницията на Стронг за пророка: говорител на предсказания, някой, който е задвижван от божествен Дух. Но продължава и казва, че във времето на Самуил, е имало хора, които го следвали, славещи Бога с песен и опитващи се да призоват народа обратно към Бог. Това наистина хвана вниманието ми. Аз знаех за писанието в 4 Царе 3”15, което разказва за пророка Елисей, искащ музикант, който да свири преди той да пророкува; но не знаех тази част от дефиницията на думата пророк преди това. Винаги съм знаел, че музиканта може да пророкува, но сега виждах нещо различно да изплува. Музиката, която Господ освобождава за музиканта, който би Го чакал и търси взаимоотношение с Него, ще призове хората обратно при Бог. Привличащата способност на музиката има далеч по-важна цел отколкото да благослови музиканта – нейната цел е да евангелизира.

Елисей поиска музикант, за да му помогне да чуе гласа на Господа относно предстояща битка, в която Израел щеше да влезе. Царя на Израел искаше от Елисей да търси Господа за слово относно битката. Обаче, Елисей се ядоса на царя поради фалшивите пророци, които вече му бяха повлияли, и това се вижда когато  той отговаря на искането на царя като казва, „Какво има между мене и тебе? Иди при пророците на баща си…” (4 Царе 3:13) Аз вярвам, че Елисей имаше повече от една причина да поиска музикант, за да пророкува. Мисля, че първата причина беше поради гнева, който той имаше към царя на Израел. Втората беше, за да се отворят небесата така че той да може да чуе Господа. Имаше нещо в звука на надарения музикант, което затваря устата на врага. Тази идея е доказана по-рано в писанието когато Давид беше извикан да свири на арфа пред Саул, за да го успокои от измъчващия дух, който го тормозеше. (1 Царе 16:15-16) Хората на Саул някак си знаеха, че ако един „сръчен” и „изкусен” музикант свиреше когато Саул беше тормозен, той щеше да бъде свободен. Хората на Саул бяха прави, и когато Давид свиреше Саул преживяваше мир. Първата ми мисъл когато четох това беше, „Какво представлява сръчен музикант?” Така че аз погледнах сръчност и открих еврейската дума „яда.” Това означава да зная, да разбирам, да научавам от опит, да бъда сръчен, това описва интимно познаване, всъщност използва моята любима дума, за да опише музиката – усещане. За да станеш интимен с музиката ти трябва да станеш интимен със Създателя на тази музика. За да отидеш дълбоко в някоя форма на изкуство, ти трябва да бягаш към Архитекта на всички форми на изкуство – Всемогъщия Бог.

САУЛ ПЕЕШЕ С ПРОРОЦИТЕ

Преди Саул да беше направен първия цар на Израел, пророк Самуил имаше някои неща, които искаше Саул да преживее. „После ще стигнеш до Божия хълм, гдето е филистимският гарнизон; и като стигнеш там, в града, ще срещнеш дружина пророци, слизащи от високото място, предшествувани от псалтир, тъпанче, свирка и китара, и те пророкуващи. Тогава ще дойде Господният Дух със сила върху тебе, та ще пророкуваш заедно с тях, и ще се промениш в друг човек.” 1 Царе 10:5-6 (NAS) Това са музикантите, за които се говори в дефиницията на Стронг за пророка. Това са тези, които свиреха и пророкуваха с цел да призоват хората обратно към Бог. Самуил знаеше, че тези музиканти/пророци носеха достатъчно власт, за да могат да променят духовната атмосфера така че Саул да може да вземе своята първа доза пророческо усещане, от което се нуждаеше, за да бъде цар.

МУЗИКАНТ ИЗПОЛЗВАН КАТО ПРОТЕКЦИЯ

Въпреки това живото променящо събитие, Саул по-късно прегърна ревността и се страхуваше Давид да не го измести след като беше отишъл срещу инструкциите на пророк Самуил. Когато той разбра, че Давид беше помазан за цар вместо него, Саул нареди Давид да бъде взет. Сега същите тези пророци/музиканти, които водеха Саул в неговата първа песен в Духа щяха да бъдат използвани от Бог да бъдат протекция за Неговия помазаник. И Саул прати човеци да хванат Давид; но като видяха дружината на пророците, че пророкуваха, Божият Дух дойде на Сауловите пратеници, та пророкуваха и те. И като се извести това на Саул, той прати още човеци; но и те пророкуваха. И пак трети път, Саул прати човеци; но и те пророкуваха. 1 Царе 19:20-21 Саул отиде сам до това място за да хване Давид и той също пророкуваше. Писанията казват, че Саул се съблече, легна на земята и говори словото на Бог цяла нощ. (1 Царе 19:24) Божия Дух дойде върху Саул както върху другите мъже изпратени да хванат Давид. Макар че ние четем това писание и не мислим нищо за него, представете си един лидер на една нация решаващ да убие своя конкурент и по време на опита той се съблича и ляга на земята пророкувайки волята на Бог през целия ден и цялата нощ. И всичко това е просто защото той е достатъчно близо до някой музикант с пророческо стоене там. Това е силата, която може да бъде освободена когато тези, които са призовани за това са на мястото си. Искам да ви припомня, че тези музиканти бяха в това през цялото време. Те прекарваха всичките си часове, в които бяха будни свирейки в Духа и пророкувайки в Духа. Отново, взаимоотношението с Бог е, което дава властта.

ОТ УСТАТА НА БЕБЕТАТА

Из устата на младенците и сучещите укрепил си сила поради противниците Си, за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят. Псалм 8:2 Мнозина знаят това писание и особено версията в Матей 21:16, където Исус го цитира. Да. Не сте ли никога чели тая дума: – “Из устата на младенците и сучещите Приготвил си хвала? Всеки път когато Исус цитира писание и го променя от оригинала, Той го тълкува за нас. Това означава, че хвалението е равно на сила. Причината, че това е сила е защото хвалението е било установено в тях от Бог от времето когато те са били бебета. Всеки, който носи хваление в себе си от ранното детство винаги ще се свързва с него по време на изпитания и скърби. Това е същото за музиканта, който носи способността да избутва демоничното. Този музикант е свирил още в най-ранен стадий и носи естествени дарби с разбиране за музиката. Въпреки това, няма да има никаква истинска власт без взаимоотношение с Господа. Давид свиреше на арфата си като дете и прекара голяма част от младежкия си живот с овцете. Той пееше на Господа и свиреше с арфата си, за да успокои овцете. Той беше добре обучен в замлъкване на мъчителя и когато беше избран да свири за Саул, те знаеха, че неговия звук ще донесе мир. Воден от тези ранни преживявания в своя живот, Давид установи начина, по който хвалението щеше да се принася в скинията, която той построи. Той инструктира левитите да влязат в скинията и да служат на Господа постоянно след като той стана цар. Тези музиканти свиреха от времето когато бяха достатъчно големи, за да държат инструмент. Те трябваше да бъдат поне 30 годишни преди да могат да бъдат избрани, чрез хвърляне на жребий, за да служат. (1 Летописи 23:3-5 и 1 Коринтяни 25:8) Повечето от тях трябваше да си правят собствени инструменти, и трябваше да изучават Тората. Причината да се хвърля жребий, за да се открие кой ще служи на Бог в скинията, беше за да бъдат сигурни, че изборът беше оставен на Бог. Ще оставим ли Бог да реши кой ще Му служи? Това е скинията, която Бог каза, че ще възстанови. (Деяния 15:16 и Амос 9:11) Това е скинията където Бог избира кой ще Му служи. Скинията, където завесата не ни отделя от достъп до Божието присъствие, Божията милост, Божията сила и снабдяване и всички неща, за които ние само говорим, че ги искаме. Едно от най-важните неща относно Давид и неговите инструкции към левитите беше неговата способност и разбиране за това как да свири с власт. Неговите преживявания с Господа, когато прекара дълги дни и месеци насаме с Него и своята арфа, беше просто обучение за по-късния му живот като цар на Израел. Неговото взаимоотношение и благоразположение към Бог е, което му даде властта да отблъсква демони. Това все още е условието и днес. Ние трябва да познаваме Господа интимно, да познаваме инструмента си, да познаваме музиката и да стоим в място не смирение пред Господа. От това място, звука, който правите ще бъде сладък звук за всички, които обичат Господа и ще всява ужас в сърцата на Неговите врагове.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В днешно време музиканта обикновени не е считан за този, който да укроти устата на отмъстителя. Както казах в друг случай, ако музиканта свири с някой друг дух като себе-амбициозност, похот или съревнование, може да се получи противоположния ефект. Вместо да се укроти устата на врага това ще му даде място да влезе. Не искам да говоря твърде много за разликата между музиканта с власт и музиканта, който служи в църквата всяка седмица. Те и двамата са слуги на Господа и ако се покоряват на призива от Бог те ще ходят в някаква власт. Но има някои, които се крият от този призив на власт и други, които просто са хванати в света опитвайки се да живеят. Това са тези, за които се моля да се събудят и да дойдат до мястото на съкрушаване пред Господа и да заемат позицията си като музиканти с власт, за да избутват и да укротяват мъчителната уста на врага.

 

Дон Потър, 2004
Превод: Емил Енчев