Обикновено пиша на музиканти и хвалебствени лидери, но тази статия е за всеки, който носи някакъв дар и иска да спечели талант. Знам, че това звучи странно, тъй като всички ние вярваме, че дарбите и талантите са едно и също нещо, но има пространство от време между дарбата и таланта. Искам да ви покажа една притча, една алегория, която Исус даде на учениците Си, която обяснява как да спечелите таланти от вашите способности, как да ходите в благочестиви амбиции и което е най-важно, как да получите духовна власт. В следващите стихове е добре скрит един от ключовете, който ще бъде използван, за да донесе велико съживление/реформация и как дарбите и талантите играят роля в това. Ако сте заинтересовани от това, нека да ви го покажа.

Матей 25:14-29
14 „Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си.
15 „На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна.
16 „Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта.
17 „Също и тоя, който получи двата спечели още два.
18 „А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си.
19 „След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях,
20 „И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: ‘Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет.’
21 „Господарят му рече: ‘Хубаво, добри е верни слуго! В малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.’
22 „Приближи се и тоя, който бе получил двата таланта, и рече: ‘Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта.’
23 „Господарят му рече: ‘Хубаво, добри и верни слуго! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.’
24 „Тогава се приближи тоя който бе получил един талант, и рече: ‘Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш гдето не си сял, и събираш гдето не си пръскал;
25 ‘и като се убоях отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето.’
26 „А Господарят му в отговор каза: ‘Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна гдето не съм сял, и събирам гдето не съм пръскал;
27 ‘ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва.’
28 ‘Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта
29 „Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има.”

БЕЛЕЖКА: В Лука 19:17 тази притча казва, че Господаря даде на слугите власт над градове като награда за тяхното мъдро инвестиране.

Тази притча е третата от четирите, които Исус говори на Своите ученици  за да обясни небесното царство и събитията в последните дни. Въпреки че това са чудесни истории трудно е да си представим какво е царството като ни се говори това. Причината, че това са притчи е да се пази разбирането за царството в тайна. След като съм ги чел всичките отново и отново и съм слушал безброй проповеди върху тях, аз мисля, че те остават тайна само за да бъдат отворени чрез Святия Дух на този, който ги търси. Господ ми даде идеята да погледна на Матей 25 за значението на талантите, като музикални таланти или талант да се прави нещо добре, а не просто пари. С това в ума, идеята да се инвестира в тях става понятието, което има някакво чудесно духовно значение. В стих 14 се казва, че собственика на имота даде на своите слуги своите притежания когато тръгна на пътешествие. Това е притча или алегория за царството. Така че собственика на имота е Господа, притежанията се движат от дарбите на Духа, талантите, другите слуги и до действителните пари. Господ споделя какво е небесното царство. Аз вярвам, че музиката е дар от Бог защото тя принадлежи на Него. Трябва да кажа, че разбирането на музиката е дар от Бог. Музиката си остава каквато е била от началото на времето, и това е само разбирането за нея, която човек донася докато е на земята. Същото е с всеки дар, който идва отгоре. Всичко, което е свързано с креативността трябва да идва от благочестиво разбиране. Това може да се движи от талантлив водопроводчик или продавач на коли до дърводелец и до зрелищните изкуства каквото е музиката. Не отнема много време да се осъзнае разликата между някой, който има разбиране от някой, който няма.

Аз също вярвам, че по-късно във вашия живот, след като е изградена част от характера ви, Господ дава таланти според способността ви. Забележете, че това се отнася за три различни неща – таланти, дарове и способности. Ето защо думата „способности” в това писание не означава това, което си мислим, че означава. Нека да ви обясня.

Стих 15 казва, „на всеки, според способностите му.” Думата способности е гръцката дума, дунамис, която мнозина познават със значението на чудотворно действаща сила. Това е силата, която Исус имаше. Обаче, „дунамис” също означавасила криеща се в нещо чрез ефикасност по своята природа, както и морална сила и превъзходство на душата. (ref. Thayer’s and Strong’s) Това означава, че Господ дава таланти на Своите слуги според тяхната морална сила и превъзходство на душата и поставя на разглеждане силата, която Той вижда в тях чрез добродетелта на тяхната природа. Така че има сила в морала; сила в превъзходството на душата и сила, която може да дойде върху вас точно според вашата природа.

Практичен пример за това е, когато аз бях млад Господ ми даде разбиране за музиката. Когато се опитвах да свиря на десет доларовата китара, която баща ми ми купи, аз бях неуморим. Въпреки че пръстите ми ме боляха и китарата не прощаваше, аз не можех да спра. Нищо не пленяваше сърцето ми като това да искам да свиря това, което можех да чуя. Това не ме прави велик музикант, просто някой с някаква степен на разбиране относно музиката. Благословението беше когато открих, че Духа беше, който ми даваше звуците в главата и Той се наслаждаваше да прави това.

Избора тука е да не трябва да правите нищо с това разбиране или дар от Бог. Вие просто можете да бъдете доволни със знанието и да живеете живота си по този начин. Това, което правите със знанието е, което кара Господа да търси способност, която да расте във вас.

Бог развива в нас способности и когато тези способности пораснат Той ще освободи талант съответстващ на силата на морала, който Той вижда: или превъзходството на душата, което е очевидно. Той не изглежда да показва пристрастия в това тъй като мнозина в света носят превъзходство на душата. Обаче, много е трудно да носите сила чрез достойнство на вашата природа, без да дойдете до познаване на Исус. Не смесвайте това с това да бъдете спасени по благодат и направени праведни чрез кръвта – или да спечелите вечен живот чрез изповядване на нашите грехове и вяра в Исус. Това, за което говоря тука е да спечелите духовна власт чрез инвестиране в талантите, които Господ ви дава.

ИНВЕСТИРАНЕ ВЪВ ВАШИЯ ТАЛАНТ

Аз мисля, че има смесване на идеята за надаряване и талантливост. Повечето от нас вярват, че талантът е дар. Въпреки че таланта ни се дава той е повече като инвестиране от Бог в нас. Таланта идва след развиването на характера. Ние можем да заслужим таланта.
Начина, по който да спечелите власт над градове е да инвестирате в таланта, който ви е даден. Обаче, има някои оплитания за това, което ни е било дадено и това, което трябва да правим с това. Лука 12: 48б казва: „Защото на този, на който много е дадено, много ще се изисква от него: и на човека на когото е поверено много, ще искат повече от него.” (KJV)

Втората половина на това писание обикновено не се цитира. Ако ви е дадено много тогава ще се изисква да го дадете, е всичко, което някога съм чувал да се цитира. Останалата част от писанията показват, че ако предадете това на хората, те ще искат толкова повече. Бог изисква само това, което ви е дал – хората ще искат повече от това. Когато надарени хора идват в църквата това е за Божията слава. Ние често го обръщаме на обратно вярвайки, че това е за славата на църквата. Прославянето на Господа с даровете е, което назидава църквата.

Себичната амбиция е направила много трудно за надарените хора да инвестират своите таланти. Когато един не надарен човек е склонен да се продаде за изпълнението на една фантазия, това кара надарените хора да се борят за място, което техните дарби могат да им позволят. Благочестивата амбиция идва след като Бог е видял превъзходство на душата, морална сила и непорочен характер. Не след като сте повишили себе си в някоя област се заблуждавате във вярването. Моят опит е бил, че почти всеки, който вярва в Исус е надарен от Бог, но не всеки се съгласява с това, което Той избира да даде като дар. Църквата може понякога да въздига очебийните дарби над най-основните. Това кара тези, които търсят значимост да желаят очебийните дарби и да пропуснат дара, който им е даден.

Веднъж гледаха филма „Руди.” Той беше за един млад човек, който винаги искаше да играе футбол за Северната Господарка. Неговия ръст пречеше на това някога да се случи, но сърцето му казваше нещо различно. Баща му седеше и гледаше всеки мач, който отбора играеше и казваше, че те са най-добрите в света. Тогава нямаше по-голяма чест от това да се играе в този тим.

Руди беше постави ума си на това да изпълни тази задача. Филма е посветен на удивителната битка, през която той мина само за да влезе в колежа и после да превъзмогне недостига на ръста си със сърцето си. Накрая той игра само през последните две минути на последната четвъртина в един телевизионен мач. Това, което ми беше интересно беше, че неговия дар беше сърцето му, а не футбола. Много пъти това, което искаме е да засенчим това, което ни е било дадено.

Инвестирането в дадените таланти означава, че вие почитате дарителя, а това означава, че има почитане на дара. Това също означава, че вие отговаряте на дар от Господа и вършите най-доброто за да видите колкото може повече плод да идва от него. Това е обиждане на дарителя да не правите нищо с него и не оценяване на таланта просто да спечелите интерес от него. Аз съм прекарал толкова много време опитвайки се смирено да казвам, че нямам дарби когато това беше фалшиво смирение. Предполагам, че това беше защото подсъзнателно знаех, че трябваше да правя нещо с тях, ако приемех тяхното съществуване. Първата половина на Лука 12:48 прави ясно какво се случва с хората, които не знаят какво очаква от тях господаря им. „А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит.”

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНВЕСТИРАНЕТО ВЪВ ВАШИЯ ТАЛАНТ?

Най-добрия начин, по който мога да се опитам да обясня това е да използвам себе си за пример. Преди години осъзнах, че Бог ми е дал дарът на музиката. Ако приспособях себе си и практикувах със страст, Бог щеше да види това като превъзходство на душата. От този дар Бог ми даде талант съобразно с характера, който Той вече беше изградил. После се научих да пиша песни, да продуцирам записи, да работя като студиен музикант, записващ инженер, и дори изградих студия, които сега са повече от три. Всички тези неща са принесени обратно на Бог да прави с тях каквото Той иска.

В резултат на това Той ми даде едно по-скъпоценно нещо – духовна власт в определени области. Той изпрати мен и жена ми да служим в хваление на части от тялото на Христос. След това Той ми говори за учене и писане на някои от нещата, които Той ми показва и сега аз работя върху втората си книга.

Ще отнеме дълго време да обяснявам как се е случило всичко това и колко умиране за собствените ми амбиции е трябвало. Аз не можех да продължавам да работя върху  това, което можех да получа от тези дарби, но върху това, което можех да дам с тях – и всичко това трябваше да бъде водено от Святия Дух.

Интересен начин да се види това е, когато Бог дава на някой талант това прави дара, който Той е дал по-рано в живота използваем. Аз можех да свиря на китара от години, но един ден Бог направи това използваемо за мен. Как избрах да използвам това дойде след много подробно разглеждане от Святия Дух, но един ден всичко се обърна към Бог и аз преживявам чудесни неща в този час в моя живот.

Да се зарови този талант причинява голям гняв от Господаря и таланта ще бъде взет и даден на този, който вече има повече. Понякога Господа ще ви даде неочакван талант по-късно в живота понеже този, на който първоначално го е дал не го е оценил или просто е завиждал на този, който е имал повече.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Няма начин да се направи заключение за всичко това – само продължително инвестиране в нещата, които Бог е дал.

За по-голямата част да имате използваема версия на вашите дарби може да бъде разглеждано като влияние. Света избира да използва своето влияние, за да накарат другите да купят нещо или да съберат колкото може повече хора, за да ви хвалят за вашият дар. Това може да бъде използвано, за да се манипулират хората в даването на пари за достойни и недостойни каузи.

В края на краищата, ако някой с дар от Бог, който е спечелил талант в резултат на характер, използва това с надеждата да го принесе на завръщащият се Господар, той ще познае велика власт и ще участва в по-голяма радост от колкото някога е познавал.

Дон Потър, 2005
Превод: Емил Енчев