(Emmanuel – Hillsong)

Чуй песента

      ''' '   ''' '
Intro: ||: C#m H/D# | E H :|| 

E      H/D# C#m
 Свят Си, свят  Си 
     H  A
аз покланям се,
  C#m H
мой Господи.
E   H C#m      H  A
 Алелуя,  Ти дойде при нас, 
   C#m H
промени света. 

F#m     H/D#   E
  Емануил,  Исус Христос
A        H4 H
 не ме оставяш сам     
F#m
  Мой пастир Си
H/D#      E   A 
  над мен Ти нежно бдиш,
H C#m H
Емануил.
E   H/D# C#m
 Ти създаде
    H A
ярките звезди
    C#m H
в непрогледна нощ. 
E    H/D# C#m
 С любовта  Си
     H A
Ти ме призова - 
    C#m H
ще Те следвам аз.

Емануил...

Rif || H/D# C#m | H A | H/D# C#m | H A ||
H/D#     C#m
   Свят Си, свят Си
H   A 
 всемогъщи
H/D#   C#m   H A 
   Бог единствен Си

Емануил...
      '  ''' '  '''
Final: ||: H/D# E | H/D# C#m |
 '  ''' '  ''' '  '''
| H/D# E | H/D# C#m |H/D# E :||