Дали е в църква, или в малка група за изучаване на Библията, около лагерния огън или в градско събрание за поклонение и молитва, вашата подготовка за водене на хваление е МНОГО важна! Ето няколко неща, които са помагали на моята банда и на мен стремейки се да служим на Господа по този начин.

Като лидери на поклонение (запомнете, че всеки член на бандата е лидер на поклонение, не само водещия певец), вие трябва да запомните, че воденето на поклонение НЕ е да се опитваме да накараме хората да пеят. Това е водене чрез пример като самите вие се ПОКЛАНЯТЕ НА БОГ, ТАКА ЧЕ другите да СЛЕДВАТ вашето ВОДИТЕЛСТВО! Вместо да се концентрирате на това да водите поклонение, фокусирайте се на това да бъдете водещ поклонник. Вместо да се концентрирате на пластични усмивки и да държите веждите си нагоре (надявайки се, че всички ще си мислят, че сте щастливи и влюбени в Исус), фокусирайте мислите си и сърцето си на Христос. Фокусирайте се на две неща – обичайте Бог и помагайте на хората да обичат Бог – тогава другите ще следват вашето водителство.

За начинаещи, вие и вашата банда или тим за поклонение ТРЯБВА да се покланяте на Господа заедно като малка група, насаме, далеч от хората и сцената, за да можете да водите поклонение ефективно пред другите. Това не винаги е лесно. Пуснете си някой диск на Лийланд или на Крис Томлин (и го усилете) или нека някой да води на китара или на пиано и тогава нека всички в бандата да пеят заедно, НА БОГ . . . а не за шоу или за другите или за „практика” но за Бог!

Насилете се да правите това всяка седмица. Аз вярвам, че това е равно и вероятно по-важно от нашето скъпоценно време за репетиция! В същност, бих ви препоръчал да разделите вашето седмично време за репетиция на третини и да прекарвате една трета в изучаване на Библията, пеене, и молитва и другите две трети репетиция, в този ред. По този начин вие ще извлечете най-доброто от вашата репетиция. Можете да кажете, „Няма достатъчно време за това.” Но, повярвайте ми; вие нямате времето да НЕ правите това! Когато се покланяте заедно, вие ще бъдете удивени колко по-бързо учите песните и колко по-добре работите заедно.

По време на репетиция ПРАКТИЙУВАЙТЕ, ПРАКТИКУВАЙТЕ, ПРАКТИКУВАЙТЕ – и после когато излезете на сцената, „забравете” всичко! Това е съвет, който получих от лидера на хваление Линдъл Куули. Това, което това означава е, бъдете много подготвени да свирите с превъзходство, но бъдете еднакво подготвени да правите всичко, което Бог има за вас да правите когато хвалението започне. Самата идея за репетиция е да станем готови и способни да правим каквото е необходимо без постоянно да трябва да мислим толкова много за акорди, текстове, и т. н., така че да можем   да бъдем свободни да тръгнем и наистина да се покланяме.

Ние трябва да бъдем в голямо единство музикално и духовно така че да можем да вървим заедно накъдето Бог ни води. Ние трябва да практикуваме за това. Вие можете да променят неща в движение също. Може би ще го направите като свирите някоя песен по-бавно, която сте планували да я свирите бързо или обратно. Може би ще го направите като свирите някоя песен, която дори не е в списъка – дори забравена песен! Може би ще го направите като свирите някоя песен няколко пъти в продължение на 20 минути! Дори можете да откриете, че пишете нови песни докато сте на сцената. Най-доброто поклонение идва от сърцето и често е СПОНТАННО, особено от лидерите! Не се страхувайте от непознатото – просто практикувайте и се ДОВЕРЕТЕ на Бог, и свирете и пейте за Него от сърцето си. Той ви определил да правите това. Всичко по-малко от това може да бъде фалшиво смирение или несигурност и по този начин оскърбително за Бог!

Аз препоръчвам всеки член да се покланя на Бог със своя инструмент И с гласа си. Един от ключовете да се покланяте на Бог е да станете истинни в своя дух. Музиката има начин на действие да направи това – пеенето особено. Дори е някои членове да не пеят на микрофони, ВСЕКИ трябва да пее по някое време. Това помага всеки човек да се покланя на Бог с цялото си сърце, душа, ум, и сила. Това също помага инструменталистите да не мислят толкова усилено за това какво да свирят така че да бъдат по-добри кандидати за това Божия Дух да свири чрез тях!

Разбира се, ние също трябва силно да наблегнем на нуждата от това нашите членове на бандата да се покланят със своите инструменти – позволявайки на Бог да води пръстите им и ръцете им в това, което свирят като мощно изразяване на Него. Еврейската дума Замар буквално означава да хвалиш Бог с инструмент. Ако това е случаят, как би звучало да свириш „Бог е ВЕЛИК” на барабаните? Как би звучало „Ние се покайваме” на китара? Ние трябва да учим нашите членове на бандата да си задават тези въпроси. Това, което те свирят със своя инструмент трябва да е в „съгласие” и да предава същото послание на някоя специфична песен, която свирят.

Всеки трябва да изучава Псалмите дълбоко. Мисля, че е добра идея да ги изучаваме заедно като тим. Ние трябва да получим разбиране за това как Давид и левитите се покланяха на Господа. Имаше времена когато те танцуваха и викаха много интензивно и времена когато бяха достатъчно тихи, за да знаят, че Бог беше Бог. Нашето водене на поклонение трябва да отразява това разнообразие! Можем да четем Амос 9:11-12 и Деяния 15:16-17, които ни показват, че Бог възстановява Давидовото царство в наши дни – и за СВОЕТО намерение – ТАКА ЧЕ всички хора да могат намерят Господа. После да изучаваме пасажи като 2 Летописи 5-7 и 20, Псалм 40, Псалм 84, и Откровение 4-5.

Давид и Соломон са някои от най-великите водещи поклонници! 1 Летописи говори за това как Давид носеше ковчега (присъствието на Бог) при хората, танцувайки по целия път – има много символи тука. 2 Летописи говори за това как Соломон построи храма на Бог. Посвещението на храма в глави 5,6 и 7 е особено ВЕЛИЧЕСТВЕНО! 1 Летописи 25:6-8 (УДИВИТЕЛНО) ще издуха умовете на вашите музиканти и ще им помогне да разберат как най-добре се приспособяват към тялото на Христос и как трябва да бъдат ПОД и подчинени на техните бащи и лидери в църквата. Тези и много други пасажи ще ни помогнат да видим важността от музиката и нейната сила да се покланяме според Библията.

Ние също трябва да започнем да четем заедно Песен на Песните отново. Знам, че тази книга е малко странна, но тя буквално е Божието символично любовно писмо към нас. Тя ни показва общението, което Бог иска да има с нас. Цар Соломон представлява Бог, а ние, Божиите хора, сме представени като Соломоновата невяста. Първия стих нарича тази книга „Песента НА Песните”, така че това означава, че това е най-важната песен, която Соломон някога е писал. Бих казал, че това означава, че тя трябва да бъде много показателна за Бог за нас! Докато я четете, вие ще започнете да развивате нов речник за хвалене на Бог. В 5:1 се казва, че ние трябва да пием дълбоко от Божията любов. Когато започнем да пием от Неговата любов на и извън сцената, ние ще открием, че Бог привлича хора към Себе Си точно както Той казва, че ще направи в Йоан 12:32. Това е, за което е поклонението!!

 

Джеф Део
Превод: Емил Енчев