Облечи Божието Всеоръжие

Вярвам, че това което е вложено в сърцето и умът ми да споделя с Вас щe донесе защита и промяна в ежедневното ни ходене с Бог и посрещането на разните изкушения и изпитания, които идват всеки ден към нас. Преди една година Святият Дух започна да ме обучава в това, като го превръщаше в мое ежедневно действие, също като това да станем да направим сутришният си тоалет или да изпием сутришното си кафе. И така, както започва денят ми с кафе и интимна молитва с Бог, след като изкажа молитвата си към нашият любящ Баща и Той изслуша търпеливо всичко, което имам да споделя, запазвам мълчание. Призовавам Святият Дух да поеме контрол над умът ми и концентрацията ми, да настрои сетивата ми към Божият глас. След което моля Бог да ми говори, да ми открива велики и тайни неща, да ме изобличава, поправлява и насочва към това което иска да извърша в днешният ден. И така, в една такава сутрин, чух думата: „Облечи се!“ В първият момент се засмях в умът си, защото бях все още по пижама и предполагате какво си помислих. Вярвам, че и Бог се смееше с мен. Знаех, че не е това, което предположих в един миг, затова запазих мълчание и продължих да чакам. И тогава дойде пояснението: „Облечи се в Божието всеоръжие.“ – Ефесяни 6:11-18. 11Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. 13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите. Тук в 11 стих виждаме, че това е под формата на заповед и наставление и както е типично за характера на Бог, когато Той ни заповядва и наставлява в дадено нещо, не спира до там. Неговото любящо, бащино сърце винаги ни разяснява: Защо ни учи да постъпваме така? От какво иска да ни предпази? И че Неговата цел е, децата Му да бъдат смели, силни, защитени, разумни, да предвиждат злото и да го избягват.

И така, започна моето обучение, чрез нашият съвършен Учител, Бог Святият Дух, като ме учеше да съчетавам изповед с действие, като реално обличане навеждах се да обуя обувките на благовестието, като изповядвах на глас. Препасвах се с колана на истината през кръста, обличах нагръдника на правдата, слагах шлема на спасението, взимах щита на вярата и меча на Духа, който е Божието слово и завършвах с изповедта: Понеже поставям Господа отпред си и Той стои отдясно ми, аз няма да се поклатя и всичко с което се захвана ще благоуспявам за славата на Бога, Господа Исуса Христа! И така правех това всяка сутрин в продължение на дълго време, но в един момент и аз не си спомням точно как и кога се случи, аз просто забравих да правя това, което Бог ми беше поръчал да правя. И започна да се случва така, че доста често трябваше да заставам в молитва за освобождение, както в групата ни така и на лично общение с брат или сестра. Слава на Бога! Изливаше сила и помазание чрез Святият Дух, братя и сестри се освобождаваха, а ние бяхме изпълнени с радост от Божията слава. Малко след това, аз започнах да се чувствам немощна, отчаяна, обезкуражена. Молитвеният ми дух не беше същият. Беше ми трудно да вляза в Божието присъствие и това ме правеше тъжна. Осъзнавах, че самата аз имах нуждата от освобождение. Коленичих и буквално извиках от дълбочините на сърцето си Бог да ме изведе от това, да ме освободи и да ми открие защо това се случва, къде има отворена врата.

Алелуя, Бог никога не закъснява! Осия ме със святото Си присъствие, Святият Дух изля помазание и ме освободи. Тогава ми каза: Дъще, не ти ли казах да се обличаш в Божието всеоръжие, за да можеш да противоустоиш в злият ден, и като надвиеш над всичко, да устоиш. Не мога да опиша радостта, която дойде върху мен, но наистина поуката, която си взех от всичко това. Благодаря на Бог, че е толкова търпелив към нас. Възхщивам се на мъдростта, любовта и бащиният Му подход на възпитание. Но не бих искала да завърша това послание дотук, тъй като е важно да разберем какво всъщност означава Божието всеоръжие и защо е толкова важна част от ежедневието ни. Обути в обувките на благовестието на мира, ние винаги трябва да бъдем готови да свидетелстваме за нашата надежда в Бога. За безусловната Му любов и изкупителната жертва на кръста. За дара на вечният живот, защото всяко добро и всеки съвършен дар идва от Отца на Висините. Защото Той толкова възлюби света, че даде единородният, Исуса Христа, така че да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот. Обувките на благовестието са онази сила и власт да стъпваме над змии и скорпии и нищо да не ни повреди. Обувките на благовестието са тези, които ни предпазват от подхлъзване.

Препасани с колана на истината, което е Божието слово, което ще държи умът ни буден към горното, небесното, а не към земното, а всичко останало сам Бог ще ни го прибави. Нагръдникът на правдата. Ние знаем, че нашата праведност е в Христа Исуса и тази увереност ще пази надеждата в сърцата ни жива до вечността. Ще направи сърцата ни непоколебими, силни и смели. И ето какво казва Бог в Исая 54:17: Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, И правдата им е от Мене, казва Господ. Увереността, че ние стоим праведни чрез вяра в изкуплението и кръвта на Исуса Христа, но нека да не забравяме, че трябва да пребъдваме в Него и Той в нас. Да пребъдваме в словото и то в нас, за да произвежда плода на времето си, плода на новото създание в Христос, плода на Божието дете. Щитът на вярата служи за защита и има силата да угаси всяка огнена стрела на врага срещу нас. Тук виждаме, че словото ни казва не една, не много, а всяка огнена стрела. Нека погледнем Псалом 28:7 : Господ е сила моя и щит мой; Псалом 18:2 : Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на Когото се надявам, Щит мой, рога на избавлението ми.

И тук отново виждаме, че щитът на вярата е нашата вяра в силата, любовта и величието, Божиите обещания, верността и делото на кръста на нашият Всемогъщ Бог. Шлемът на спасението, това е нашата жива надежда и вяра в нашето спасение. Увереността, че сме Божии деца - 1 Йоан 3:1. И имаме нашето изкупление и прощаване на греховете ни в Исуса Христа. И имайки ум Христов, 1 Коринтяни 2:16, ние сме повече от победители, Римляни 8:37-39. Мечът на Духа, което е Божието слово. И нека погледнем примерът, който Исус Христос ни остави в Лука 4 глава. Как отговаряше и се противопоставяше на сатана. ‚Писано е‘, и цитираше Божието слово. Това е толкова ярък пример за покорство, вяра, твърдост, самообладание, сила и власт. Любов и всеотдайност към Бог и Словото, което е нашият Господ. Словото воюваше чрез словото. Тук Исус ни остави образец на поведение и всичко онова, което споменах малко по-горе, ако ние устоим в нашите изпитания и изкушения, да покажем на врага всичко това, той не би могъл да направи друго освен да си тръгне и да ни остави намира, макар и за малко. Но всъщност, мечът на Духа, Божието слово, не е оръжие

само срещу врага. Божието е слово е двуостър меч, който разделя. Пронизва до разделяне душата и духът. Ставите и мозъкът. Изследва помислите и намеренията на сърцето. Или всъщност, Божието слово отделя плътското от духовното. Чрез него ние се очистваме, то е полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правда – 2 Тимотей 3:16. Божието слово е нашата духовна храна, чрез него ние растем и се сближаваме с Бога, опознавайки волята, характера, верността и любовта Му. Това и извора на живот, чрез него ние разбираме кои сме в Христа. Растем в близост, вяра и любов към нашият Бог. Амин! И така, бих искала да завърша това мое свидетелство с насърчението: Нека съединим словото с действие, с дела, да задвижим вярата си, за да видим невидимите неща в реалност. Бос с нас! Питах Бог: Защо точно сега Боже мой, искаш да предам това послание? Чаках за отговор два дни, на третият дойде пояснение. Защото живеем в последни времена и ни е нужно знание как да устоим, тъй като народа погива от незнание. Четем словото, но не знаем как да го употребяваме, как да го прилагаме, как да го живеем, как да го съединим с вяра, а Бог иска да подготви не само невяста Христова, а армия Христова. И нека не забравяме, че вярата идва от слушане на Божието слово!

Книги на тема хваление и поклонение

 

Статии на тема хваление и поклонение

Други раздели в сайта